Privacy verklaring

Patrick Streng Percussie, handelend onder de naam Rommelen & Trommelen, gevestigd op
Wulverhorst 121, 3417 TJ in Montfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Patrick Streng is de Functionaris Gegevensbescherming.
www.rommelenentrommelen.nl // info@rommelenentrommelen.nl // 06-10114056

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rommelen & Trommelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam
● Adresgegevens (indien bekend)
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rommelen & Trommelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Het afhandelen van uw betaling.
● Verzenden van onze nieuwsbrief (enkele keren per jaar).
● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
● Om onze diensten bij u uit te voeren.
● Om uw gedrag te analysere. Om daarmee de website te verbeteren en het aanbod
van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
● Rommelen & Trommelen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rommelen & Trommelen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rommelen & Trommelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
● Persoonsgegevens: tot 20 jaar
● Adres: tot 20 jaar
● Doelgroep profilering: tot 20 jaar
● Foto’s: tot 20 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Rommelen & Trommelen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rommelen & Trommelen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. Rommelen & Trommelen gebruikt cookies
met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden
ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte
content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben
wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Rommelen & Trommelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rommelen & Trommelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met
ons op.