BSO Dikkie Dik

“Trommelen zorgt voor veel chaos was vooraf mijn angst, maar het tegendeel was waar. 
Wat wellicht chaos leek, bleek geoorloofde vrijheid om de kids op hun gemak te stellen.”

Janneke Verhoeven

(Groepsleider)